А защо газ?

 

ЦЕНИ НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ *

Природен газ
0,068 лв./кВтч
Въглища
0,048 лв./кВтч
Електроенергия (нощна)
0,093 лв./кВтч
Електроенергия (дневна)
0,174 лв./кВтч
Пропан-бутан
0,167 лв./кВтч
Нафта
0,186 лв./кВтч

*към месец юли 2006г.

 

 

Предимства при ползване на природен газ :

1.Екологично чисто гориво.

2.Позволява потребление според индивидуалните потребности.

3.Индивидуалното отчитане е в абсолютни единици.

4.Икономични и комфортни за ползване (уредите на газ са с високо КПД).

5.Осигурява отопление, битова гореща вода и готвене.

6.Няма зависимост от съседи.

7.Няма такса мощност.

8.Няма необходимост от складово стопанство, като при отоплението на твърдо гориво.

 

Недостатъци:

1.Необходима е инвестиция за закупуване на газово оборудване.

2.Необходимо е да се намери място на оборудването.

3.Докарването на мрежа до потребителя изисква инвестиция.

4.Уредите на пропан-бутан не могат да се използват директно на природна газ.

 

1.Регулатор на налягане

2.Разходомер

3.Сферичен вентил на газ

4.Едноконтурен газов котел

5.Газова сушилня

6.Газова печка

7.Газ-контакт

8.Газова камина

9.Газово барбекю

10.Газов топлоизлъчвател